Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Krajowy fundusz szkoleniowy

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

UWAGA!!! Bardzo ważna informacja dla pracodawców.

 W dniu 16.12.2016 roku Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę – do szkolenia swoich pracowników. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2008 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy:

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby szybko i prawidłowo złożyć wniosek o pokrycie kosztów kursów warto WCZEŚNIEJ przygotować informacje przydatne i niezbędne przy jego wypełnieniu w tym m.in. ustalić:

– koszty wybranych szkoleń – aktualne ceny egzaminów państwowych (o ile takie występują)
– planowane terminy rozpoczynania kursów
– programy szkoleń

PROPONUJEMY NAWIĄZANIE WSTĘPNEJ WSPÓŁPRACY!!!

Bliższe informacje:

Pani Joanna Andrzejewska tel. 608-000-445, lub Stanisław Sidzina: 602-176-578 lub Pani Małgorzata Hamadyk 668-809-237 email: biuro@interwiedza.pl

P. S. Uwaga! Ze względu na konieczność zaplanowania wielkości potrzeb szkoleniowych firm na 2018 rok oraz przedstawienia odpowiednich informacji do Powiatowych Urzędów Pracy – ZGŁOSZENIA przyjmujemy na bieżąco.