Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koncesje, licencje, zezwolenia

Posiadamy wszelkie wymagane przepisami umocowania prawne – stanowiące podstawę do prowadzenia działalności edukacyjnej, ofertowania oraz odpowiedniego udokumentowania wydawanych zaświadczeń i uprawnień kwalifikacyjnych.

Do najważniejszych uzyskanych zezwoleń, licencji i koncesji zaliczyć należy:

1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg EN-ISO – 9001:2015:
2. Akredytację usług oświatowych przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Opolu:
3. Zgodę na organizację kursów dla operatorów maszyn CMBiD  w Warszawie:
 4. Zgodę na organizowanie kursów spawania (wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach),
* atest spawalni:
* licencja egzaminowania:
 5. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów oraz konserwatorów wózków jezdniowych przyznaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Opolu
 6. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów wózków jezdniowych unoszących – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 03 /04 /2018/W – U.
 7. Zgodę na organizowanie kursów w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 03 /04 /2018/ BG.
 8. Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu  
9. Wpis do ewidencji jednostek oświatowych Urzędu Miasta Opola  
10. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji przyznaną przez Opolską Izbę Gospodarczą
 11. Certyfikat Firmy Przyjaznej Nauce
12. Certyfikat nr 14313 – zgoda na prowadzenie Agencji Zatrudnienia przez TON „Inter-Wiedza” – wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego – WUP Opole